Discgolf je sport pro každého!

Historie discgolfu

Historie discgolfu začala vynálezem létajícího talíře neboli frisbee. Američan Ed Headrick si tento vynález nechal patentovat v roce 1966 a když v roce 1975 vynalezl záchytný koš, byla éra discgolfu odstartována. V minulém století se discgolf rozvíjel zejména v USA. Začátkem 21. století se discgolf šíří přes Skandinávii do celé Evropy. Dnes se již hraje na celém světě a světová discgolfová organizace PDGA má již přes sto tisíc členů. Sem patří i hráči našeho klubu.

Pravidla discgolfu

      Cílem discgolfu jako hry je zahrát hřiště od začátku až do konce s co nejmenším počtem hodů diskem. Hráč, který zahraje dané kolo nebo kola s nejmenším počtem hodů v součtu s trestnými hody, se stává vítězem.

     Hra na každé jamce začíná na výhozišti a končí u cíle (koše). Poté, co hráč uskuteční hod z výhoziště, je každý následující hod uskutečněn z místa, kde disk přešel do klidové pozice. Po dohrání jamky pokračuje hráč na výhoziště následující jamky až do odehrání všech jamek. Discgolfová hřiště se obvykle nacházejí v zalesněných oblastech nebo jejich blízkosti, v různorodém terénu, který poskytuje přírodní překážky pro letovou dráhu disku. Tyto přírodní překážky jsou nedílnou součástí hry a hráč je nesmí žádným způsobem upravovat za účelem snížení náročnosti jamky. Hráči musí hřiště hrát v takové podobě, v jaké se nachází, a hrát diskem z místa, na kterém leží, pokud není pravidly dovoleno jinak.